Gazete ilanı vermek

İhtarname ilanı Vermek

Herhangi bir alacağın veya hakkın ödenmemesi gibi durumlarda verilen, hak ve isteklerin yazılı olarak sunulmasına ihtarname denmektedir. Noterlerin yaptığı işlemler arasındadır. Gazeteye ihtarname ilanlarının verilmesi için ilan bürolarımız sizlere 7 gün 24 saat sürekli hizmet vermektedirler.
İhtarname ilanı vermek ve gazeteler de ihtarname ilanı yayınlatmak için Türkiye’nin neresinde olursanız olun ilan bürolarımız olan İstanbul, Ankara, Bursa telefonlarımızı arayıp gazeteye ihtarname ilanı verebilirsiniz.
Gazete ilanları konusunda tecrübeli ve hızlı, kaliteli hizmet anlayışı içerisinde hizmet veren ilan bürolarımız 7 gün 24 saat açıktır. Bizlere bir telefon ile her yerden ulaşabilir ve kolay ödeme seçenekleri ile gazeteye ilan verebilirsiniz.
İhtarname ilanları gazeteler de duyuru ilanları bölümüne girmektedir. Posta, Sabah, Hürriyet, Sözcü, Zaman, Star gibi tüm ulusal gazetelere Türkiye geneli baskısında ihtarname ilanı verebilirsiniz.
Ekonomik ve güncel fiyatlar ile bir telefonla bizleri arayın gazeteye tüm ilanlarınızı kolaylıkla verin.
İhtarname ilanı haricinde de tüm gazete ilanlarınızı ulusal ve günlük gazetelere bizlere ulaşarak verebilirsiniz.

ihtarname ilanı vermek

İhtarname ilanı örneği;

İHTARNAME

KONU: 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu gereği yapılan 04.04.2015 tarihli Öztürk Aparmanı Kat Malikleri Toplantısında alınan kararlara uyulması için son uyarı.
İHTAR Eden: Remzi Barlas Öztürk, Toplantı Başkanı, Daire:12 Maliki Dumlupınar Mahallesi Mektep Sokak No:18 Ermanbey Apartmanı Daire:6 Göztepe- Kadıköy İstanbul
MUHATAP: Gamze İpek Öztürk, Daire:15 yarı hisse maliki (verasetten) Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:203 Öztürk Apartmanı Daire:15 Göztepe- Kadıköy İstanbul
6306 sayılı kentsel dönüşüm Kanunu ve bu kanunun uygulama yönetmeliğinin 15 Maddesi 2.Fıkrası uyarınca 04.04.2015 tarihinde kat malikleri toplantısı yapılmış ve alınan kararlar- Ortak karar protokolü-
1-)6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanununa göre riskli bina olduğu belirlenen ve yıkım kararı kesinleştikten sonra Hüseyin Tellioğlu ile 24.11.2014 tarih ve 18575 sayılı Noter sözleşmesi ile yıkılan 724 ada ve 6 parseldeki Öztürk Apartmanı yerine yeniden münferiden binamızın yine aynı sözleşmeyle yenilenmesine karar verilmiştir.
2-)DİĞER kat malikleri, Hüseyin Tellioğlu ile yapılmış olan 24.11.2014 tarih ve 18575 sayı Nolu inşaat sözleşmesi ile kat, daire, cephe, bağımsız bölüm nosu, bağımsız birim net metrekareleri belirlenmiş ve 04.04.2015’deki aynı toplantıda, teyit ve kabul etmişlerdir.
3-)6306 sayılı Kanun Kapsamında İstanbul Kadıköy 724 ada 6 parselde konumlu Öztürk Apartmanına ait Avrupa Gayrimenkul Değerlendirme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerlendirme raporu kat maliklerine okunmuştur.
İŞBU ihtarnamenin tebliğinden itibaren 15 gün içinde 04.04.2015’deki toplantıda alınan Öztürk Apartmanı karar defterine yazılan ve oradan Tutanağa- (Ortak Karar Protokolüne) bağlanan kararlara uymamanız ve diğer kat maliklerinin yaptığı gibi Hüseyin Tellioğlu ile yukarıda tarih ve sayı numarası verilen noter sözleşmesini aynen Noterde yapmadığınız durumunda;
6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15 Maddesi 2.Fıkrası:
“15 gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık arttırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda hazine adına resen tescil edileceği bildirilir.”
UYARINCA hareket edileceğini ihtaren bildiririm.
REMZİ Barlas Öztürk, Yönetici, Toplantı Başkanı ve 12 nolu Kat Maliki

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir