ilanlar

Fatura Defteri Kayıp ilanı Örneği

01 – 50 sıra numaralı 13889 yevmiye numaralı 1 cilt fatura defterimi kaybettim. Hükümsüzdür. Bahadır Mucuk Vergi Dairesi: Büyükçekmece Vergi Numarası: 4508820368