ilanlar

Dernek Kapanış ilanı örneği

DUYURU
Olağanüstü Genel Kurulu ilanı
Tuzla Mercan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Kütük No: 034/184-161
Yönetim Kurulu Başkanlığından
Derneğin işlevlerini yerine getiremediğinden fesih edilmesi ile ilgili aşağıda yazılı gündemle 16.05.2016 Pazartesi günü Saat: 11:00’de Postane Mah. Yalıboyu Cad. No:81/1 Tuzla- İstanbul adresindeki dernek merkezinde, olağanüstü olarak genel kurul toplantısı yapılmasına,
Belirtilen günde salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde olağanüstü genel kurulun 23.05.2016 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.
GÜNDEM:
1-Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2-Divan heyetinin seçimi
3-Derneğin feshedilmesinin görüşülmesi
4-Tasfiye kurulu oluşturulması
5-Dilek, temenniler, kapanış.
Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.
Yönetim Kurulu